Fraterm to firma świadcząca usługi z zakresu nadzoru budowlanego oraz badań termowizyjnych. Szegółowe cele pomiarów termowizyjnych oraz zasosowania termowizji możecie Państwo znaleźć poniżej.

Kontrola wykonanych prac dociepleniowych

Teraz możesz sprawdzić jakość i rzetelność wykonawcy docieplenia, nawet po zakończeniu przez niego prac (metodą nieinwazyjną). Inwestor po odbiorze prac dociepleniowych może zatrzymać część wynagrodzenia za wykonaną pracę na okres na przykład 1 roku, aby po weryfikacji termowizyjnej w pierwszym sezonie grzewczym po ociepleniu mieć możliwość reagowania na ewentualne usterki.

Kontrola rzeczywistego stanu technicznego budynku

Sprawdź, którędy ucieka z budynku ciepło. Uciekające ponadnormatywnie ciepło to Twoje uciekające pieniądze. Może już czas wymienić okna? Może warto wykonać termomodernizację, a może wykonane docieplenie wykonano nie właściwie? Wszystko to możesz sprawdzić wykorzystując kamerę termowizyjną.

Sprawdzenie jakości montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Sprawdź jak masz zamontowane okna. Badanie kamerą termowizyjną stolarki okiennej i drzwiowej pozwala sprawdzić, czy ich ramy są poprawnie osadzone na ościeżach. Kontrola może wykazać nieszczelności wynikające z niewłaściwego montażu (brak foli paroszczelnej, paroszczelnej lub też niepełne opianowanie ramy okiennej/drzwiowej. W celu potwierdzenia defektu i skorzystania z gwarancji niezbędne jest wykonanie pomiaru termowizyjnego.

Lokalizacja przebiegu lub wycieku z rur instalacji wodnej i CO

Teraz nie ma konieczności rozkuwania całej podłogi z kosztownymi płytkami czy panelami. Wystarczy badanie kamerą termowizyjną by z precyzją snajpera zlokalizować nawet najmniejszy przeciek. Pomiar termowizyjny przebiegu instalacji wodnej pozwala uniknąć przykrych konsekwencji jej uszkodzenia. Na przykład, przy montażu półki lub telewizora na ścianie, czy też listwy progowej na podłodze.

© Fraterm 2014